+381 64 0127 381 | +381 64 299 2999 office@risticlegal.rs
STATUS UKRAJINSKIH I RUSKIH DRŽAVLJANA

STATUS UKRAJINSKIH I RUSKIH DRŽAVLJANA

  Za ulazak u Republiku Srbiju, državljanima Ukrajine ne treba posebna viza. Oni mogu slobodno da uđu na teritoriju Republike Srbije i da u njoj borave do 90 dana u period od 180 dana. Nakon ovog perioda, moraju da obezbede neki od osnova za privremeni boravak....
KAKO DA STRANAC LEGALNO BORAVI U SRBIJI

KAKO DA STRANAC LEGALNO BORAVI U SRBIJI

Kako stranac može legalno da boravi na teritoriji Republike Srbije?   Stranac može u Republici Srbji da boravi na osnovu: kratkotrajnog boravka, pivremenog bravka, stalnog nastanjenja.   Šta je kratkotrajni boravak? Za lica za koje nije potrebna viza za ulazak u...
VISA FOR DIGITAL NOMADS

VISA FOR DIGITAL NOMADS

VISA FOR DIGITAL NOMADS Only a few months ago, in November, the Hungarian parliament adopted a government proposal to adopt another legal basis for a one-year temporary stay. It is a „White Card“ or a visa for digital nomads. What distinguishes this...
BORAVAK STRANACA

BORAVAK STRANACA

BORAVAK STRANACA U praksi imigracionog prava često se postavlja pitanje čija je obaveza prijave boravka stranca, gde se ona obavlja i kako. Sta je prijava boravka stranca? Prijava boravka je regulisana članom 111 Zakona o strancima. Prijava boravka je obaveza koju...
sr_RS