+381 64 0127 381 | +381 64 299 2999 office@risticlegal.rs

O NAMA

Ristić Legal

Advokatska kancelarija Ristić je jedna od kancelarija sa najdužom tradicijom. Na usluzi smo našim klijentima duže od 30 godina. Kancelariju je osnovao još 1991 godine advokat Aleksandar Ristić, koji je pre nego što je ušao u advokaturu bio dugogodišnji zamenik javnog tužioca.

Danas, kancelariju vode njegove ćerke, advokat Tanja Ristić i advokat Sanja Ristić. Imajući u vidu da je njen osnivač bio dobro poznati advokat krivičar, kancelarija Ristić je dugo imala reputaciju kao jedne od najboljih u ovoj oblasti. Međutim, kancelarija je godinama proširila svoje oblasti delovanja, te danas ovde možete dobiti različite pravne usluge.
Naše klijente zastupamo kako u krivičnim, tako i u brojnim građanskim postupcima. Pružamo konsultanske uluge u oblastima privrednog prava, radnog prava, a naročito smo ponosi što se naša kancelarija istakla u radu sa stranim fizičkim i pravnim licima, te imamo poseban sektor nadležan za strance. Takođe, ono što nas izdvaja je pažnja koju posvećujemo IT sektoru, brojnim startup-ovima, domaćim i stranim preduzetnicima i budućim posrednicima u prometu digitalne imovine.
Naša kancelarija je tradicionalna porodična kancelarija, sa inovatnim i modernim pristupom u poslovanju i domenu delovanja. Trudimo se da ispunimo ocekivanja naših klijenata i da odgovorimo na sve njihove zahteve efikasno i brzo. U cilju pružanja najbolje usluge našim klijentima, sarađujemo sa brojnim stručnjacima iz svojih oblasti.
Naši osnovni principi su izgradnja poverenja naših klijenata, profesionalizam, i efikasnost u rešavanju pravnih problema.

Naš tim

Tanja Ristić

Tanja Ristić

Advokat

Tanja Ristić je advokat iz Beograda, koja je nakon osnovnih studija kao jedan od najboljih studenata svoje generacije završila i Master studije iz međunarodnog pravo. Do sada je stekla više od sedam godina iskustva u oblasti krivičnog i građanskog prava. Njeno vladanje materijom, poznavanje više stranih jezika , kao i njeno iskustvo u zastupanju čine je izvanrednim advokatom. Advokat Tanja Ristić iako mlad advokat ima bogato iskustvo, te je učestvovala kao pomoćnik izabranog advokata u istražnom postupku Specijalnih veća za Kosovo za zločine počinjene na Kosovu od 1998. do 2000. godine. Takođe, angažovana je od strane različitih domaćih i međunarodnih kompanija pružajući im širok spektar pravnih korporativnih usluga.

Edukacija:

 • Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Master iz oblasti Međunarodnog prava, Pravni fakultet u Beogradu

Ekspertiza:

 • Krivično pravo
 • Građansko pravo
 • Pravo nepokretnosti
 • Korporativno pravo

Članstvo:

Advokatska komora Beograda
Udruženje italijanskih privrednika u Srbiji – Confindustria

Jezici:

Srpski (maternji), Engleski (tečno govori) Italijanski (napredni nivo), Nemački (srednji nivo)

Email: office@risticlegal.rs
Phone: +381/64 012 7381

Sanja Ristić

Sanja Ristić

Advokat

Advokat Sanja A. Ristić je diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu kao jedna od najboljih studenata svoje generacije. Potom je zavrsila Master na istom fakultetu iz oblasti Međunarodnog prava i jurisprudencije Evropskog suda za ljudska prava. U toku i nakon studija, bila je stiependista i student inostranih Univerziteta.  Nakon studija, bila je član tima kod Poverenika za zaštitu podataka o ličnosti gde se kao pinoir u ovoj oblasti upoznala sa GDPR praksom, koju je kasnije koristi u advokatskom radu. U nastavku svoje radne karijere ima iskustva sa odbranom ljudskih prava pri projektu Evropske komisije, kao i kroz posao advokata branioca, gde se često suočavala sa najtežim krivičnim delima. Kroz radno iskustvo od 7 godina bila je član najboljih naših advokatskih kancelarija gde je zastupala strana i domaća pravna lica, kao i fizička lica, a pogotovu u postupcima ekstradicije i imigracionim postupcima. Takodje, bila je i advokat saradnik u istražnom postupku Specijalnog Veća Kosova, sa sedištem u Hagu. Sanju karakteriše poznavanje više stranih jezika, njena njena svestranost u pristupu problemima i požrtvovanost radi zastupanja prava njenih klijenata.

Edukacija:

 • Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Master iz oblasti Međunarodnog prava, Pravni fakultet u Beogradu

Ekspertiza:

 • Imigraciono pravo.
 • GDPR konsalting za pravna lica.
 • It pravo i Intelektualna svojina.

Članstvo:

Advokatska komora Beograda
Udruženje italijanskih privrednika u Srbiji -– Confindustria

Jezici:

Srpski (maternji), Engleski (tečno govori), Italijanski (napredni nivo), Nemački (srednji nivo)

Email: office@risticlegal.rs
Phone: +381/64 299 2999

Koje usluge pružamo?

Desk za strance

 • Boravišne dozvole
 • Azil
 • Radne dozvole...
 • Investicije

Saznaj više

IT pravo

 • Digitalna imovina
 • Startup desk

Saznaj više

GDPR

 • Nadzor procesa obrade podataka

 • Uskladjivanje poslovanja sa GDPR aktom i zakonima.
 • Prijava obrade podataka Povereniku...

Saznaj više

Građansko pravo

 • Nasledno pravo (testameni, ugovori o doživotnom izdržavanju, ostavina)
 • Porodično pravo
 • Naknada štete

Saznaj više

Krivično pravo

 • 30 godina tradicije u odbranama okrivljenih za različita krivična dela
 • Branioci pred Višim sudom, Sudovima spcijalne nadležnosti, i osnovnim sudovima.
 • Zastupanje oštećenih
 • Pitanja uslovnog otpusta
 • Odlaganje krivičnog gonjenja

Saznaj više

Poresko

 • Tumačenje Zakona o porezu na dobit pravnih lica
 • Zastupamo klijente u sudskim poreskim postupcima
 • Konlasting vezan za poreske podsticaje za pravna lica
 • R&D deduction
 • IP Box režim

Saznaj više

l

Intelektualna svojina

 • Zaštita autorskih prava,
 • Zastupanje pred Zavodom za intelektualnu svojinu,
 • Zaštita patenata i žiga...

Saznaj više

Korporativno pravo

 • Osnivanje privrednih društava, predstavništava i ogranaka

 • Izrada svih vrsta akata društva
 • Sprovođenje postupaka statusne promene i promene pravne forme privrednih društava

Saznaj više

Pravo nepokretnosti

 • Ugovori o kupoprodaji nepokretnosti/poklon
 • Uknjižbe
 • Zastupanje pred katastrom i drugim organima itd.

Saznaj više

Zašto odabrati nas

POUZDANI, PROFESIONALNI ADVOKATI

Naši principi poslovanja su poštovanje advokatske etike, profesionalnost i individualan pristup svakom klijentu.

SAVREMENA PRAVNA ZAŠTITA

Najbrže rastuće firme znaju koliko je pravni okvir važan. To je temelj svake uspešne firme. U našoj kancelariji mi pružamo pravnu podršku od samog početka Vašeg biznisa. Bilo da Vam je potrebna pomoć u postavljanju strukture Vašeg startup-a, sastavljanju ugovora i pravnih akata ili Vam je potrebna pomoć u prikupljanju sredstava, mi smo tu da Vas vodimo ka Vašem uspehu.

PREKO 1000 USPEŠNO OKONČANIH POSTUPAKA

Za 30 godina trajanja ove kancelarije, pružili smo pravnu pomoć mnogima, i u najvećem broju slučajeva uspešno smo branili Vaša prava. Zahvaljujući generacijama odličnih pravnika u našoj kancelariji, zadobili smo poverenje brojnih klijenata. Tradicija pružanja advokatskih usluga se i danas nastavlja i čast nam je da smo našim klijentima i dalje na usluzi.

sr_RS