+381 64 0127 381 | +381 64 299 2999 office@risticlegal.rs

Krivično pravo

Krivično pravo je prepoznatljiva oblast delovanja ove kancelarije. Preko 30 godina iskustva imamo u pružanju krivično pravne zaštite našim klijentima. Zastupamo klijente u krivični postupcima pred policijom, tužilaštvom i sudom. U ovoj specifičnoj grani prava najvažnije je poverenje. Naša duga tradicija u ovoj oblasti govori o zasluženom poverenju koje imamo kod naših klijenata. Zastupamo ako okrivljenje, tako i oštećena lica. Uvek prilazimo svakom klijentu na individualan način, razvijamo odbranu u skladu sa postojećim činjenicama i posvećeno radimo na svakom predmetu do kraja postupka. U krivičnim postupcima dostupni smo svim našim branjenicima u svakom momentu, jer znamo da je sloboda najbitnija vrednost u životu svakog od nas. Imamo iskustva u zastupanju kako pred Osnovnim, Višim sudom tako i Specijalnom sudu za organizovani kriminal. Naročito smo ponosni na iskustvo zastupanja pred Specijalizovanim većima Kosova.

Takođe, naši advokati imaju sertifikat za zastupanje maloletnika.

Najčešće pružamo odbranu u vezi sa sl. delima:

W

Neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga

W

Krađa

W

Prevara

W

Ubistvo

W

Teške telesne povrede

W

Dela protiv privrede

Takođe, pružamo pravnu pomoć u pogledu:

W

Uslovnog otpusta

W

Zastarelosti

W

Različitih vrsta kazni:

 • Oportuniteta
 • Uslovne kazne
 • Rada u javnom interesu
 • Novčana kazna
 • Kućni zatvor
W

Mere bezbednosti

W

Rehabilitacija

Ostale usluge naše kancelarije

Desk za strance

 • Boravišne dozvole
 • Azil
 • Radne dozvole...
 • Investicije

Saznaj više

IT pravo

 • Digitalna imovina
 • Startup desk

Saznaj više

GDPR

 • Nadzor procesa obrade podataka

 • Uskladjivanje poslovanja sa GDPR aktom i zakonima.
 • Prijava obrade podataka Povereniku...

Saznaj više

Građansko pravo

 • Nasledno pravo (testameni, ugovori o doživotnom izdržavanju, ostavina)
 • Porodično pravo
 • Naknada štete

Saznaj više

Krivično pravo

 • 30 godina tradicije u odbranama okrivljenih za različita krivična dela
 • Branioci pred Višim sudom, Sudovima spcijalne nadležnosti, i osnovnim sudovima.
 • Zastupanje oštećenih
 • Pitanja uslovnog otpusta
 • Odlaganje krivičnog gonjenja

Saznaj više

Poresko

 • Tumačenje Zakona o porezu na dobit pravnih lica
 • Zastupamo klijente u sudskim poreskim postupcima
 • konlasting vezan za poreske podsticaje za pravna lica
 • R&D deduction
 • IP Box režim

Saznaj više

l

Intelektualna svojina

 • Zaštita autorskih prava,
 • Zastupanje pred Zavodom za intelektualnu svojinu,
 • Zaštita patenata i žiga...

Saznaj više

Korporativno pravo

 • Osnivanje privrednih društava, predstavništava i ogranaka

 • Izrada svih vrsta akata društva
 • Sprovođenje postupaka statusne promene i promene pravne forme privrednih društava

Saznaj više

Pravo nepokretnosti

 • Ugovori o kupoprodaji nepokretnosti/poklon
 • Uknjižbe
 •  Zastupnja pred katastrom itsl....

Saznaj više

sr_RS