+381 64 0127 381 | +381 64 299 2999 office@risticlegal.rs

 

Za ulazak u Republiku Srbiju, državljanima Ukrajine ne treba posebna viza. Oni mogu slobodno da uđu na teritoriju Republike Srbije i da u njoj borave do 90 dana u period od 180 dana.

Nakon ovog perioda, moraju da obezbede neki od osnova za privremeni boravak. Zahtev za privremeni boravak se podnosi u Upravi za strance ili elektronskim putem. Ono što je bitno naglasiti jeste da se ovaj zahtev podnosi svaki put iznova kad istekne vreme na koje je dobijena dozvola, a najkasnije 30 dana pre isteka.

U vezi sa konkretnim osnovima privremenog boravka pisali smo u ranijim blogovima. Ponovićemo da su neki od najčešćih osnova – spajanje porodice, zaposlenje i školovanje.

Za razliku od državljana Ukrajine, državaljnima Rusije sa običnim posošem  je omogućen boravak na teritoriji Republike Srbije bez vize ali do 30 dana. Dakle predviđen je kraći period u odnosu na mnoge druge države bezvisnog režima, što ruski državljani treba da imaju naročito u vidu. Ukoliko poseduju poseban posoš (diplomatski i službeni) ovaj boravak je produže do 90 dana.

sr_RS