+381 64 0127 381 | +381 64 299 2999 office@risticlegal.rs

IZMENE PORESKIH ZAKONA – TEST SAMOSTALNOSTI U IT SEKTORU

IZMENE PORESKIH ZAKONA – TEST SAMOSTALNOSTI u IT SEKTORU

Vlada republike Srbije najavila je izmene Zakona o dohotku građana koje će u narednom mesecu ući u Skupštinsku proceduru po hitnom postupku. Ove najave uzburkale su najviše IT sektor, imajući u vidu da će ovim izmenama najviše biti pogođeni paušalci programeri, iako se ove izmene odnose na sve paušalce.
Naime, primena novog Zakona najavljena je za 1. januar 2020. godine i njome će se uvesti takozvani „test samostalnosti preduzetnika” koji će svaki od njih morati da prođe kako bi zadržao status paušalca.
Na ovaj način će se utvrditi da li je angažovani programer samo podizvođač ili je zapravo po ovim kriterijumima preduzetnik sa kompanijom fingirao radni odnos u cilju izbegavanja plaćanja poreza državi od strane kompanije za koju radi.
Kriterijumi koji se ustanovljavaju ovim Zakonom su sledeći:
– Radno vreme, odmor i odsustva paušalca.
– Korišćenje prostorija za rad klijenta i obezbeđivanje materijala za rad.
– Da li klijent određuje način rada paušalcu.
– Da li je paušalac dobio angažovanje nakon javnog oglasa za posao koji je nalogodavac postavio.
– Da li paušalac radi sam ili angažuje tim ljudi.
– Da li 70 odsto prihoda dolazi od jednog klijenta.
– Poslovni rizik, odnosno da li ga preuzima kompanija ili paušalac.
– Zabrana rada sa drugima.
– Broj radnih dana u toku jedne godine.
U slučaju da preduzetnik- paušalac, ispuni manje od 5 kriterijuma, smatraće se da nije prošao test samostalnosti, a naknada koju ostvaruje će biti oporezovana kao ostali prihod u skladu sa članom 85 Zakona o porezu na dohodak građana, a na takvu naknadu će se obračunavati doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje po stopi od 26 odsto.
Ostaje nam da sačekamo donošenje pojedinačnih akata odnosno Pravilnika koji bi bliže odredili primenu ovog zakona, imajući u vidu da ovako postavljeni kriterijumi nisu dovoljno jasni da bi se moglo precizno predvideti primena ovih izmena i budući status članova IT zajednice.

sr_RS