+381 64 0127 381 | +381 64 299 2999 office@risticlegal.rs

CENTRALNA EVIDENCIJA STVARNIH VLASNIKA

Narodna Skupština Republike Srbije je u junu mesecu donela po hitnoj proceduri Zakon o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika, po preporuci Komiteta Manival Saveta Evrope, u skladu sa Direktivom EU 2015/849. Ovaj Zakon je stupio na snagu 08.juna 2018. godine.

Pre svega, Zakon definiše pojam stvarnih vlasnika kao:

1) fizičko lice, koje je posredno ili neposredno imalac 25% ili više udela, akcija, prava glasa ili drugih prava, na osnovu kojih učestvuje u upravljanju Registrovanim subjektom, odnosno učestvuje u kapitalu Registrovanog subjekta sa 25% ili više udela;

2) fizičko lice koje posredno ili neposredno ima preovlađujući uticaj na vođenje poslova i donošenje odluka;

3) fizičko lice, koje Registrovanom subjektu posredno obezbedi ili obezbeđuje sredstva i po tom osnovu bitno utiče na donošenje odluka organa upravljanja Registrovanog subjekta prilikom odlučivanja o finansiranju i poslovanju;

Takođe, ovim Zakonom formiraće se Centralna evidencija stvarnih vlasnika kod Agencije za privredne registre, u koju će se upisivati stvarni vlasnici od strane svih pravnih subjekata registrovanih u Agenciji za privredne registre.

Namera zakonodavca donošenjem ovog Zakona je zaustavljanje i lakše otkrivanje pranja novca i finansiranje terorizma

sr_RS