+381 64 0127 381 | +381 64 299 2999 office@risticlegal.rs

Blog

Opoziv Uzlovne Osude

Opoziv Uzlovne Osude

  Uslovna kazna je vrlo znaćajna krivično-pravna sankcija koja na efikasan način utiče na smanjenje stope kriminaliteta. Kao i što joj naziv govori, uslovna osuda se ostvaruje kao kazna pod uslovom. Taj uslov se odnosi na ponovno izvršenje krivičnog dela. Ova...

USLOVNA OSUDA – USLOVI

USLOVNA OSUDA – USLOVI

Prema izmenama Krivičnog zakona pooštreni su uslovi za izricanje uslovne osude. Moramo da istaknemo da je uslovna jedna od sankcija predviđena zakonom i supstitut je zatvorskoj kazni. Da bi se ona primenila izmenama zakona dodati su određeni uslovi već postojećim. U...

STATUS UKRAJINSKIH I RUSKIH DRŽAVLJANA

STATUS UKRAJINSKIH I RUSKIH DRŽAVLJANA

  Za ulazak u Republiku Srbiju, državljanima Ukrajine ne treba posebna viza. Oni mogu slobodno da uđu na teritoriju Republike Srbije i da u njoj borave do 90 dana u period od 180 dana. Nakon ovog perioda, moraju da obezbede neki od osnova za privremeni boravak....

KAKO DA STRANAC LEGALNO BORAVI U SRBIJI

KAKO DA STRANAC LEGALNO BORAVI U SRBIJI

Kako stranac može legalno da boravi na teritoriji Republike Srbije?   Stranac može u Republici Srbji da boravi na osnovu: kratkotrajnog boravka, pivremenog bravka, stalnog nastanjenja.   Šta je kratkotrajni boravak? Za lica za koje nije potrebna viza za ulazak u...

VISA FOR DIGITAL NOMADS

VISA FOR DIGITAL NOMADS

Only a few months ago, in November, the Hungarian parliament adopted a government proposal to adopt another legal basis for a one-year temporary stay. It is a „White Card“ or a visa for digital nomads. What distinguishes this residence permit from most other similar innovative similar visa solutions of other EU countries, is its duration. This Hungarian residence permit lasts for one year with the possibility of extension for another year, while e.g. In Croatia, it is possible to obtain the right to a temporary stay on this basis for only one year.

BORAVAK STRANACA

BORAVAK STRANACA

U praksi imigracionog prava često se postavlja pitanje čija je obaveza prijave boravka stranca, gde se ona obavlja i kako.

Sta je prijava boravka stranca?

Prijava boravka je regulisana članom 111 Zakona o strancima. Prijava boravka je obaveza koju Zakon nalaže fizičkim licima, preduzetnicima i pravnim licima koji pružaju uslugu smeštaja uz naknadu ili bez naknade.

AUTORSKO PRAVO IZ RADNOG ODNOSA

AUTORSKO PRAVO IZ RADNOG ODNOSA

AUTORSKO PRAVO IZ RADNOG ODNOSA  Svi poslodavci čiji se biznis zasniva na stvaranju određenog umnog proizvoda, odnosno određene originalne duhovne tvorevine moraju dobro da definišu određena pravna pitanja. Dakle, moraju da definišu ko će biti vlasnik te...

ZAŠTITA PRAVA NA INTELEKTUALNU SVOJINU

ZAŠTITA PRAVA NA INTELEKTUALNU SVOJINU

ZAŠTITA PRAVA NA INTELEKTUALNU SVOJINU    Prema Zakonu o autorskim i srodnim pravima, predmet zaštite intelektualne svojine je „duhovna, nematerijalna tvorevina koju je stvorio čovek", što bi značilo- muzika, književna i likovna dela, naučna dela, pronalasci...

PRISUSTVO NA SKUPŠTINI KONFINDUSTRIJE

ATTENDANCE AT THE CONFINDUSTRY ASSEMBLY

Our office had the honor of being among the most successful Italian businessmen at the annual assembly of Confindustria on February 4, 2020, held at the Aeroclub. At the Formal Assembly of the Confindustria, among others were…

en_US