+381 64 0127 381 | +381 64 299 2999 office@risticlegal.rs

MEĐUNARODNA KONFERENCIJA IZ PORESKOG PRAVA

Advokatska kancelarija Ristić je imala posebnu priliku da se nađe na međunardonoj konferenciji iz poreskog prava koje je organizovalo Srpsko fiskalno društvo i Pravni fakultet u Beogradu 27. i 28 septembra na Pravnom fakultetu.
Na ovoj konferenciji je izlagalo više od 20 eminentnih poreskih stručnjaka (profesora poreskog prava, javnih finansija, poreskih savetnika, sudija kao i predstavnika poreskih vlasti), a u okviru Međunarodne fiskalne asocijacije Centralne i Istočne Evrope.
Raspravljalo se o zloupotrebi poreskih ugovora (Tax treaty abuse) između država, i njihovom razvoju od 1977. godine kada je nastao pojam „Treaty shoppinga“ što predstavlja osnov današnjem pomenutom pojmu. Glavno pitanje koje se postavilo se tiče države izvora prihoda i da li bi toj državi ovakva zloupotreba poreskih ugovora sa drugim državama od strane lica koja takav prihod ostvaruju pogodovala, imajući u vidu da na ovaj način dolazi do privlačenja većeg broja investitora, ili bi pak državnom budzetu više značilo da ne dolazi do bilo kakvih poreskih zloupotreba pa čak i ako bi to smanjilo broj investiticija. Mišljenja u vezi sa ovim pitanjem od strane učesnika ove konferencije su bila u potpunosti podeljena.
Takođe, na konferenciji se predstavio nov način plaćanja PDV-a, digitalnim putem, te se raspravljalo i o budućnosti digitalne ekonomije plaćanja pdv-a, gde bi se prevazišao dosadašnji zastarao papirni model popunjavanja formulara.
Dalje, na konferenciji se vodila stalna tema o transfernim cenama poveznanih lica i kako je to pitanje regulisano u regionu Centralne i Istočne Evrope, o čemu je, u ime Srbije, pričao profesor Svetislav Kostić, pored stručnjaka iz Mađarske, Poljske, Italije i Bugarske.
Konačno, možda i najzanimljivija tema ostavljena za kraj, jeste bihejviorizam poreskih obveznika prema poreskoj upravi. Naime predstvaljeno je istraživanje a nakon toga se i diskutovalo na temu motivacije i razloga koje utiču na poreskog obveznika da plaća porez državi, odnosno da ne plaća. Zašto obveznici plaćaju poreze? Na ovo naizlged jednostavno pitanje, dobili smo različite odgovore. Istraživanja su naime pokazala, da je plaćanje poreza povezano sa poverenjem koje pojedinac ima u državu, odnosno u javna dobra. Takođe, njegovo ponašanje prema upravi zavisi i od edukacije građana. Naime u skadinavskim i razvijenim državama, deca od malena uče zašto je potrebno plaćati poreze i kakvu korist pojedinac ima od toga. Još nekoliko zanimljivih zaključaka smo čuli na ovoj konferenciji na ovu temu. Naime, pokazalo se da će bogatija lica pre izbeći obavezu plaćanja poreza nego siromašnija. Tako penzioneri i starija populacija redovnije plaća poreze nego mlađa, a može se zaključiti i da žene plaćaju porez redovnije nego muškarci. Takođe, u pogledu religija se takođe može zaključiti, da su na prvom mestu protestanti kao najrevnosniji u polgledu plaćanja poreza državi, na drugom mestu katolici, onda pravoslavci, pa tek onda muslimani.
Za kraj, predstavljena je knjiga mladog i perpsektivnog kolege dr Stjepana Gadze sa Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, koja je zasnovana na njegovoj doktorskoj tezi a koja se tiče veoma aktuelne teme-uslovi za oporezivanje dohotka nerezidenata. (primer je plaćanja reklama google-u, koji na taj način ostvaruje dohodak, ali imajući u vidu da u mnogim državama google ne posluje u pravnom smislu, postavlja se pitanje na koji način se može oporezovati).
Možemo zaljučiti da se sa razvojom i digitalizacijomo celog društva menjaju i poreski aspekti, te nam je ova konferencija nametnula mnoga pitanja o čemu će se tek raspravljati, a sigurni smo da će se i propisi prilagođavati ovim promenama. Posebno su nam bila značajna preneta iskustva kolega iz skoro cele Evrope, a naročito smo zahvalni što nam ovakvi susreti pomažu da budemo sve bolji pravnici u oblasti poreskog prava prateći sve međunarodne pravne trendove.
sr_RS