+381 64 0127 381 | +381 64 299 2999 office@risticlegal.rs

Desk za strance

Naš advokati i saradnici su školovani u inostranstvu i sticali su različita znanja, te poslujemo na stranim jezicima, kako engleskom tako i italijanskom. Možemo reći da nam je zadovoljstvo da možemo pružiti advokatsku podršku klijentima na njihovom maternjem jeziku.
Najviše smo saradjivali sa fizičkim licima iz Italije, Amerike, Izraela, Bliskog Istoka, Indije itd.

Oblasti kojima se bavimo, a koje su i najvažnije stranim fizičkim licima su:

W

Pitanja boravka

W

Boravišne dozvole na osnovu:

 • Braka, spajanja porodice, investicije u nepokretnost, medicinskih razloga, otvaranja svog biznisa itd.
W

Radne dozvole i sporna radno-pravna pitanja u vezi sa obavljanjem rada kod poslodavaca u Srbiji.

W

Zaključenje brakova, i verifikacija stranih brakova

W

Ivesticija u nepokretnosti i stvarno pravna pitanja vezana za pravo stranaca na nepokretnosti u Srbiji

W

Prekršajni postupci i upravni postupci pred Upravom za strance

W

Pravo na azil i postupak pred Komesarijatom za izbeglice

Ostale usluge naše kancelarije

Desk za strance

 • Boravišne dozvole
 • Azil
 • Radne dozvole...
 • Investicije

Saznaj više

IT pravo

 • Digitalna imovina
 • Startup desk

Saznaj više

GDPR

 • Nadzor procesa obrade podataka

 • Uskladjivanje poslovanja sa GDPR aktom i zakonima.
 • Prijava obrade podataka Povereniku...

Saznaj više

Građansko pravo

 • Nasledno pravo (testameni, ugovori o doživotnom izdržavanju, ostavina)
 • Porodično pravo
 • Naknada štete

Saznaj više

Krivično pravo

 • 30 godina tradicije u odbranama okrivljenih za različita krivična dela
 • Branioci pred Višim sudom, Sudovima spcijalne nadležnosti, i osnovnim sudovima.
 • Zastupanje oštećenih
 • Pitanja uslovnog otpusta
 • Odlaganje krivičnog gonjenja

Saznaj više

Poresko

 • Tumačenje Zakona o porezu na dobit pravnih lica
 • Zastupamo klijente u sudskim poreskim postupcima
 • konlasting vezan za poreske podsticaje za pravna lica
 • R&D deduction
 • IP Box režim

Saznaj više

l

Intelektualna svojina

 • Zaštita autorskih prava,
 • Zastupanje pred Zavodom za intelektualnu svojinu,
 • Zaštita patenata i žiga...

Saznaj više

Korporativno pravo

 • Osnivanje privrednih društava, predstavništava i ogranaka

 • Izrada svih vrsta akata društva
 • Sprovođenje postupaka statusne promene i promene pravne forme privrednih društava

Saznaj više

Pravo nepokretnosti

 • Ugovori o kupoprodaji nepokretnosti/poklon
 • Uknjižbe
 •  Zastupnja pred katastrom itsl....

Saznaj više

sr_RS