+381 64 0127 381 | +381 64 299 2999 office@risticlegal.rs
AUTORSKO PRAVO IZ RADNOG ODNOSA

AUTORSKO PRAVO IZ RADNOG ODNOSA

AUTORSKO PRAVO IZ RADNOG ODNOSA   Svi poslodavci čiji se biznis zasniva na stvaranju određenog umnog proizvoda, odnosno određene originalne duhovne tvorevine moraju dobro da definišu određena pravna pitanja. Dakle, moraju da definišu ko će biti vlasnik te...
ZAŠTITA PRAVA NA INTELEKTUALNU SVOJINU

ZAŠTITA PRAVA NA INTELEKTUALNU SVOJINU

ZAŠTITA PRAVA NA INTELEKTUALNU SVOJINU     Prema Zakonu o autorskim i srodnim pravima, predmet zaštite intelektualne svojine je „duhovna, nematerijalna tvorevina koju je stvorio čovek“, što bi značilo- muzika, književna i likovna dela, naučna dela,...
PRISUSTVO NA SKUPŠTINI KONFINDUSTRIJE

ATTENDANCE AT THE CONFINDUSTRY ASSEMBLY

PRISUSTVO NA SKUPŠTINI KONFINDUSTRIJE Naša kancelarija je imala čast da se nađe među najuspešnijim italijanskim privrednicima na godišnjoj skupštini Konfindustrije 04.februara 2020. godine održane u Aeroklubu. Na Svecanoj skupštine Konfindustrije između ostalih bili...
ČLANSTVO U KONFINDUSTRIJI

MEMBERSHIP IN CONFINDUSTRY

ČLANSTVO U KONFINDUSTRIJI Advokatska kancelarija Ristić je postala član Konfindrustije, udruženja italijanskih privrednika u Srbiji. Naime, Konfindustrija Srbija je predstavništvo konfederacije italijanske industrije u Srbiji, osnovana u cilju poslovne saradnje dve...
IZMENE ZAKONA O PIO

AMENDMENTS TO THE LAW ON PIO

IZMENE ZAKONA O PIO Početkom ove godine stupile su na snagu izmene Zakona o PIO koje se odnose pre svega na subjekte prava na penziono osiguranje, kao i način povećanja penzija. Naime, izmenama ovog zakona, pored supružnika i vanbračni partner će moći da nasleđuje...
en_US