+381 64 0127 381 | +381 64 299 2999 office@risticlegal.rs

AMENDMENTS TO THE LAW ON PIO

Početkom ove godine stupile su na snagu izmene Zakona o PIO koje se odnose pre svega na subjekte prava na penziono osiguranje, kao i način povećanja penzija.

Naime, izmenama ovog zakona, pored supružnika i vanbračni partner će moći da nasleđuje porodičnu penziju, pod uslovom da je najmanje tri godine proveo sa preminulim osiguranikom u vanbračnoj zajednici ili da imaju zajedničko dete.

Udovica ovo pravo može da ostvari samo ako je navršila 53 godine ili ako u trenutku smrti supružnika ima najmanje 45 godina, s tim što će u tom slučaju prvu penziju dobiti kada napuni 53 godine. Kada su u pitanju muškarci oni porodičnu penziju mogu da ostvare sa 58 godina.

Pravo na porodičnu penziju može ostvariti i supružnik iz razvedenog braka, ako im je sudskom presudom utvrđeno pravo na izdržavanje u vanparničnom sudskom postupku.

Pored navedene novine, izmene se odnose i na tzv. indeksaciju penzija po takozvanoj švajcarskoj formuli, koja podrazumeva da se penzije usklađuju s rastom inflacije i prosečnom zaradom.

Naime, “Švajcarska formula” znači da će penzije ukupno 1,7 miliona penzionera u Srbiji rasti po švajcarskom modelu koji podrazumeva usklađivanje sa 50 odsto inflacije i 50 odsto rasta prosečne zarade.

Ovaj dakle model predstavlja usklađivanje pola sa rastom zarada pola sa inflacijom, i primenjuju ga brojne zemlje u Evropi ali i regionu, poput Hrvatske, Bugarske ili Rumunije. U Srbiji se primenjivao između 2000. i 2006. godine.

Ovaj model je za sada dobio široku društvenu podršku, od sindikata, udruženja penzionera, vlade, ali i to da je sa stručne strane održiv.

Kako će uticati na blagostanje zivota penzionera, ostaje da se uverimo u narednom periodu.

en_US