+381 64 0127 381 | +381 64 299 2999 office@risticlegal.rs

CHANGES TO THE CRIMINAL CODE ENTRY INTO FORCE - LIFE SENTENCE AS PUNISHMENT

Dana 1. decembra stupile su na snagu izmene Krivičnog zakonika. Ovim izmenama uvedena su nova krivična dela, a za neka dela pooštrene su kazne zatvora.

Ono što je najviše interesovalo javnost jeste uvedena doživotna robija za krivično delo obljube nad detetom. Međutim doživotna robija je uvedena i za mnoga druga dela kao što su obljuba nad nemoćnim licem ili zloupotrebom položaja, silovanje, ubistvo predstavnika najviših državnih organa, teška dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti, genocid i zločin protiv čovečnosti, ratni zločin protiv civila, zarobljenika, ranjenika i bolesnika, terorizam… Ova kazna je zamenila kaznu zatvora od 30 do 40 godina zatvora. U vezi sa ovim delima je i novina koja se odnosi na zastarelost. Naime pored do sada ratnih zločina, ni ova dela za koja je propisana doživotna kazna zatvora neće podleći zastari.

Novi zakon predviđa strože kazne za zlostavljanje i mučenje (umesto zatvora od godinu do osam godina, sada je od dve do 10 godina), nasilje u porodici (minimalna kazna je bila tri, sada je pet godina, a kada nastupi smrt maloletnog lica 10 godina), neovlašćenu proizvodnju i prodaju opojnih droga (kazne su bile od šest meseci do pet godina, a sada je od dve do osam godina), ubijanje i zlostavljanje životinja (minimalna kazna više nije tri meseca, već pola godine).

Takođe izmene će se odnositi i na povratnike, kojima će sledeti mnogo viša kazna zatvora ukoliko ponove delo, te se neće moći ublažiti kazna, a treći put kazna će morati da bude veća od polovine maksimalno zaprećene kazne zatvorom.

Konačno, za naše kolege advokate, uvedeno je delo – napad na advokate. Ovim članom 336v Zakona štitiće se kako advokati tako i članovi njihovih porodica. Propisana kazna je od 6 meseci do 8 godina u zavisnosti od oblika dela.

Očekujemo da će se ove izmene Zakona primenjivati u budućnosti, te ćemo sa nestrpljenjem čekati prvu sudsku praksu u pogledu primene ovih novina, a vreme i praksa će pokazati koliko su ove izmene imale uticaja na izvršioce dela i povećanje odnosno smanjenje kriminaliteta u društvu.

en_US